Protecția datelor

DATE PERSONALE

Datele cu caracter personal (denumite în continuare „date”) sunt prelucrate de către noi numai în măsura în care este necesar și în scopul de a oferi un site web funcțional și ușor de utilizat, inclusiv conținutul și serviciile oferite de acesta.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR”), „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, fie că sunt sau nu efectuate prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin următoarea declarație de protecție a datelor, vă informăm în special cu privire la tipul, domeniul de aplicare, scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal, în măsura în care decidem singuri sau împreună cu alte persoane cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare. De asemenea, vă informăm mai jos despre componentele terțe utilizate de noi în scopul optimizării și al creșterii calității utilizării, în măsura în care terții prelucrează datele pe propria răspundere.

Politica noastră de confidențialitate este structurată după cum urmează:

I. Informații despre noi, în calitate de operator
II. Drepturile utilizatorilor și ale persoanelor vizate
III. Informații privind prelucrarea datelor

I. RESPONSABIL

Școala Normală de Stat „Heinrich Hertz
Directoare: Yvonne Stecklum
Ziolkowskistraße 27
98693 Ilmenau

Telefon: +49 03677 / 877407
Fax: +49 03677 / 871864

E-mail: sk@rs-hertz-ilmenau.de
Internet: www.hertzschule-ilmenau.de

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:
Responsabilul cu protecția datelor al Autorității de Stat pentru Educație din Turingia de Vest
0361 573415100 / 0361 573415101
poststelle.westthueringen@schulamt.thueringen.de

II. DREPTURILE UTILIZATORILOR ȘI ALE PERSOANELOR VIZATE

Mit Blick auf die nachfolgend noch näher beschriebene Datenverarbeitung haben die Nutzer und Betroffenen das Recht

  • auf Bestätigung, ob sie betreffende Daten verarbeitet werden, auf Auskunft über die verarbeiteten Daten, auf weitere Informationen über die Datenverarbeitung sowie auf Kopien der Daten (vgl. auch Art. 15 DSGVO);
  • auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten (vgl. auch Art. 16 DSGVO);
  • auf unverzügliche Löschung der sie betreffenden Daten (vgl. auch Art. 17 DSGVO), oder, alternativ, soweit eine weitere Verarbeitung gemäß Art. 17 Abs. 3 DSGVO erforderlich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO;
  • auf Erhalt der sie betreffenden und von ihnen bereitgestellten Daten und auf Übermittlung dieser Daten an andere Anbieter/Verantwortliche (vgl. auch Art. 20 DSGVO);
  • auf Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde, sofern sie der Ansicht sind, dass die sie betreffenden Daten durch den Anbieter unter Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verarbeitet werden (vgl. auch Art. 77 DSGVO).

Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle Empfänger, denen gegenüber Daten durch den Anbieter offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung oder Löschung von Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO erfolgt, zu unterrichten. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Unbeschadet dessen hat der Nutzer ein Recht auf Auskunft über diese Empfänger.

Ebenfalls haben die Nutzer und Betroffenen nach Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen die künftige Verarbeitung der sie betreffenden Daten, sofern die Daten durch den Anbieter nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden. Insbesondere ist ein Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung statthaft.

III. INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Datele dvs. prelucrate atunci când utilizați site-ul nostru web vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării nu mai este valabil, ștergerea datelor nu intră în conflict cu nicio obligație legală de păstrare și nu sunt furnizate mai jos alte informații cu privire la procedurile individuale de prelucrare.

Date server
Din motive tehnice, în special pentru a asigura o prezență sigură și stabilă pe internet, datele ne sunt transmise nouă sau furnizorului nostru de spațiu web de către browserul dumneavoastră de internet. Prin intermediul acestor așa-numite fișiere jurnal de server, sunt colectate, printre altele, tipul și versiunea browserului dumneavoastră de internet, sistemul de operare, site-ul web de pe care ați trecut la prezența noastră pe internet (URL de referință), site-ul (site-urile) web al (ale) prezenței noastre pe internet pe care le vizitați, data și ora accesării respective și adresa IP a conexiunii la internet de pe care este utilizată prezența noastră pe internet. Datele colectate în acest mod sunt stocate temporar, dar nu împreună cu alte date despre dumneavoastră. Această stocare are loc pe baza legală a art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR. Interesul nostru legitim constă în îmbunătățirea, stabilitatea, funcționalitatea și securitatea site-ului nostru web. Datele vor fi șterse după cel mult șapte zile, cu excepția cazului în care este necesară o stocare suplimentară în scopuri de probă. În caz contrar, datele sunt excluse de la ștergerea totală sau parțială până la clarificarea definitivă a unui incident.

cookie-uri
Utilizăm numai cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic.

Utilizarea Polylang
Utilizăm programul Polylang pentru multilingvismul site-ului nostru web. Polylang este un produs al WP SYNTEX, 28, rue Jean Sebastien Bach, 38090 Villefontaine, Franța. Cookie-urile Polylang sunt utilizate exclusiv pentru a recunoaște și a reține limba utilizată sau selectată de utilizator. Aceste cookie-uri rămân stocate timp de un an și apoi sunt șterse.

Informații suplimentare privind respectarea protecției datelor pot fi găsite aici: https://polylang.pro/doc/is-polylang-compatible-with-the-eu-cookie-law/