VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI

Regulile casei

ÎNAINTE DE LECȚIE

 • Traseul spre școală trebuie să fie parcurs pe cel mai scurt drum public (asfaltat), în conformitate cu normele de circulație rutieră.
 • Elevii pot sta doar în curtea de joacă; în caz de vreme rea, se poate folosi parterul școlii. Parcarea nu este o zonă de recreere.
 • Când sună clopoțelul la ora 7.20, aceștia se îndreaptă spre sala în care are loc prima lecție.
 • În școală se poate intra doar pe intrarea laterală (partea de est) și se poate ieși oricând pe toate ușile.
 • În cazul în care lecțiile încep mai târziu, elevii pot aștepta în curtea școlii, în sala de mese sau în sălile de asistență socială ale școlii. Aceștia trebuie să se comporte în așa fel încât lecțiile să nu fie întrerupte.
 • Elevii întârziați trebuie să se prezinte la secretariat.
 • În caz de absență de la lecții, trebuie respectate reglementările legale.

ÎN TIMPUL ȘCOLII

 • În sălile de curs se intră sub supravegherea unui profesor și se încuie după ce se pleacă.
 • Jachetele etc. trebuie scoase și atârnate în vestiar, iar acoperitoarele de cap care nu au legătură cu religia trebuie îndepărtate.
 • Mesele, pervazurile ferestrelor, caloriferele etc. nu constituie locuri pe scaune.
 • În cazul în care profesorul lipsește, trebuie respectate instrucțiunile reprezentantului clasei, care trebuie să se comporte corect. În cazul în care niciun profesor nu a apărut după 5 minute de la începerea lecției, reprezentantul clasei trebuie să informeze conducerea școlii sau secretariatul.
 • Lecția începe în mod corespunzător cu un cuvânt de bun venit.
 • Nu este permis să se mănânce și să se bea în timpul lecțiilor. Profesorul decide cu privire la excepții.
 • Ferestrele pot fi deschise de către elevi numai la indicațiile profesorului.
 • După terminarea lecției, sălile de clasă trebuie lăsate în ordine, ferestrele închise și scaunele ridicate, dacă este necesar.
 • Trebuie evitate toate perturbările acustice.

PAUZE

 • În cazul în care se schimbă sala între lecții, acest lucru se face în liniște, rapid și pe drumul cel mai scurt către sala următoarei materii.
 • Acolo, timpul rămas până la următoarea lecție trebuie folosit pentru pregătirea lecției.
 • Terenul școlii nu poate fi părăsit în timpul pauzelor.
 • Toaletele nu sunt în niciun caz „camere de recreere”.
 • Toți elevii trebuie să rămână în curte în timpul pauzei.
 • Gențile nu trebuie să fie lăsate pe coridoare.
 • Trebuie respectate instrucțiunile supraveghetorului elevilor.
 • Vestiarele sau toaletele sunt folosite înainte sau după pauză în curte.
 • În caz de vreme rea, pauza va fi anulată. Elevii pot rămâne atunci pe coridoarele de la parter și de la etajul 1.

DUPĂ LECȚIE

 • Prânzul este servit într-o formă adecvată în sala de mese. Jachetele și gențile sunt depozitate în zonele desemnate. Zona de luat masa trebuie să fie curățată.
 • După lecții, elevii trebuie să părăsească imediat incinta școlii sau să rămână sub supraveghere.
 • Elevii care călătoresc pot rămâne în clădirea școlii până la plecarea autobuzului, sub rezerva respectării regulamentului intern.

CONCEPTUL DE SECURITATE

 • Poarta curții școlii rămâne încuiată de la ora 7.30 dimineața. După această oră, accesul în clădirea școlii este posibil prin intrarea principală, care este deschisă din interior doar de către profesori sau personalul tehnic.
 • Terenul școlii poate fi părăsit în orice moment prin intrarea principală.
 • Vizitatorii trebuie să se prezinte la secretariat.
 • Elevii își petrec perioadele libere fie în curtea școlii, fie sub supravegherea pedagogului social în sălile de recreere sau în bibliotecă.
 • Dacă părăsesc incinta școlii în această perioadă cu permisiunea părinților, ei pot reintra doar la începutul următoarei pauze.
 • După lecțiile de dimineață, poarta curții este deschisă, iar accesul pentru lecțiile de după-amiază este posibil prin intrarea laterală estică.
 • Toată lumea are grijă să evite pericolele și accidentele.
 • Obiectele pierdute se predau la secretariat.
 • Este interzis să se arunce bulgări de zăpadă în incinta școlii.
 • Simbolurile și muzica unor grupuri politice radicale nu sunt permise.
 • Fumatul, precum și consumul de băuturi alcoolice și de substanțe intoxicante sunt interzise în întreaga incintă a școlii, în zona perimetrală vizibilă și la evenimentele școlare.
 • Clădirile școlare, instalațiile și materialele didactice trebuie tratate cu grijă. În caz de deteriorare sau distrugere culpabilă și intenționată, precum și de pierdere, tutorii legali trebuie să asigure despăgubiri.
 • Rănile sau alte daune trebuie raportate imediat unui profesor sau secretarului.
 • În caz de alarmă, instrucțiunile îngrijitorilor trebuie să fie urmate neapărat și, dacă este necesar, clădirea școlii trebuie părăsită imediat prin rutele de evacuare marcate, fără grabă.Schulgebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sind pfleglich zu behandeln. Bei schuldhafter und mutwilliger

BICICLETE

 • După consultarea cu administrația școlii din districtul Ilm, utilizarea bicicletelor este reglementată după cum urmează: În cazul în care bicicleta este folosită pentru a se deplasa la școală, este garantată o asigurare împotriva accidentelor. Garanția pentru biciclete și accesoriile acestora se acordă numai dacă utilizarea bicicletei a fost autorizată în mod expres de către directorul școlii. Bicicletele pot fi parcate numai la standul de biciclete.

DISPOZITIVE ELECTR.

 • Utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice de divertisment în timpul orelor de curs este permisă numai cu permisiunea profesorului.
 • Trebuie evitate toate întreruperile legate de telefoanele mobile care afectează predarea și învățarea.
 • În caz de infracțiuni, se aplică articolul 51 alineatul (6) din Legea privind școlile din Turingia.
 • Sunt interzise înregistrările (imagine și/sau sunet) în scopuri private și publicarea/postarea pe platformele de socializare etc.