Політика конфіденційності

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Персональні дані (далі переважно «дані») обробляються нами лише в обсязі, необхідному для забезпечення функціонального та зручного для користувача веб-сайту, включаючи його вміст та пропоновані на ньому послуги.

Відповідно до статті 4(1) Регламенту (ЄС) 2016/679, тобто Загального регламенту про захист даних (далі – «GDPR»), «обробка» означає будь-яку операцію або набір операцій, які виконуються над персональними даними або над наборами персональних даних, як автоматизованими, так і неавтоматизованими засобами, такі як збір, запис, організація, структурування, зберігання, адаптація або зміна, пошук, консультація, використання, розкриття шляхом передачі, розповсюдження або надання іншим чином, узгодження або комбінування, обмеження, видалення або знищення.

Цією декларацією про захист даних ми інформуємо вас, зокрема, про тип, обсяг, мету, тривалість та правову основу обробки персональних даних, оскільки ми самостійно або спільно з іншими особами приймаємо рішення про цілі та засоби обробки. Крім того, нижче ми інформуємо вас про сторонні компоненти, які ми використовуємо з метою оптимізації та підвищення якості використання, оскільки треті сторони обробляють дані під власну відповідальність.

Наша політика конфіденційності має наступну структуру:

I. Інформація про нас як контролера
II. права користувачів та суб’єктів даних
III. Інформація про обробку даних

I. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Державна нормальна школа імені Генріха Герца
Директорка: Івонн Штеклум
Ziolkowskistraße 27
98693 Ilmenau

Телефон: +49 03677 / 877407
Факс: +49 03677 / 871864

Електронна пошта: sk@rs-hertz-ilmenau.de
Інтернет: www.hertzschule-ilmenau.de

Контактні дані відповідального за захист даних:
Уповноважений із захисту даних Державного управління освіти Західної Тюрінгії
0361 573415100 / 0361 573415101
poststelle.westthueringen@schulamt.thueringen.de

II. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ДАНИХ

Що стосується обробки даних, описаної більш детально нижче, користувачі та суб’єкти даних мають право

  • на підтвердження того, чи обробляються дані, які їх стосуються, на інформацію про оброблені дані, на подальшу інформацію про обробку даних та на копії даних (див. також ст. 15 GDPR)
  • на виправлення або доповнення невірних або неповних даних (див. також ст. 16 GDPR);
  • на негайне видалення даних, що їх стосуються (див. також ст. 17 GDPR), або, як альтернатива, якщо необхідна подальша обробка відповідно до ч. 3 ст. 17 GDPR, на обмеження обробки відповідно до ст. 18 GDPR;
  • отримувати дані, що стосуються їх та надані ними, а також передавати ці дані іншим постачальникам/контролерам (див. також ст. 20 GDPR)
  • подати скаргу до наглядового органу, якщо вони вважають, що дані, які їх стосуються, обробляються провайдером з порушенням законодавства про захист даних (див. також ст. 77 GDPR).

Крім того, провайдер зобов’язаний інформувати всіх одержувачів, яким дані були розкриті провайдером, про будь-яке виправлення або видалення даних або обмеження обробки, що відбувається на підставі статей 16, 17 п. 1, 18 GDPR. Однак це зобов’язання не застосовується, якщо таке повідомлення є неможливим або вимагає непропорційних зусиль. Незважаючи на це, користувач має право на інформацію про цих одержувачів.

Користувачі та суб’єкти даних також мають право заперечувати проти майбутньої обробки даних, що стосуються їх, відповідно до ст. 21 GDPR, за умови, що дані обробляються провайдером відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f) GDPR. Зокрема, дозволяється заперечення проти обробки даних з метою прямої реклами.

III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ДАНИХ

Ваші дані, оброблені під час використання нашого веб-сайту, будуть видалені або заблоковані, як тільки мета зберігання даних більше не буде актуальною, видалення даних не суперечитиме жодним законодавчим зобов’язанням щодо їх зберігання, а також не буде надано жодної іншої інформації про окремі процедури обробки.

Серверні дані
З технічних причин, зокрема для забезпечення безпечної та стабільної присутності в Інтернеті, ваш інтернет-браузер передає дані нам або нашому провайдеру веб-простору. За допомогою цих так званих серверних лог-файлів збираються, зокрема, тип і версія вашого інтернет-браузера, операційна система, веб-сайт, з якого ви перейшли на нашу інтернет-сторінку (URL-адреса перенаправлення), веб-сайт(и) нашої інтернет-сторінки, який(і) ви відвідуєте, дата і час відповідного доступу та IP-адреса інтернет-з’єднання, з якого використовується наша інтернет-сторінка. Зібрані таким чином дані зберігаються тимчасово, але не разом з іншими даними про вас. Це зберігання відбувається на правовій основі ст. 6 п. 1 літ. f) GDPR. Наш законний інтерес полягає у покращенні, стабільності, функціональності та безпеки нашого веб-сайту. Дані будуть видалені найпізніше через сім днів, якщо тільки подальше зберігання не буде необхідним для доказової бази. В іншому випадку дані не підлягають видаленню повністю або частково до остаточного з’ясування інциденту.

файли cookie
Ми використовуємо лише технічно необхідні файли cookie.

Використання Polylang
Ми використовуємо програму Polylang для забезпечення багатомовності нашого веб-сайту. Polylang є продуктом компанії WP SYNTEX, 28, rue Jean Sebastien Bach, 38090 Villefontaine, France. Файли cookie Polylang використовуються виключно для розпізнавання та запам’ятовування мови, яку використовує або вибрав користувач. Ці файли cookie зберігаються протягом одного року, а потім видаляються.

Додаткову інформацію про дотримання вимог щодо захисту даних можна знайти тут: https://polylang.pro/doc/is-polylang-compatible-with-the-eu-cookie-law/